Birlikte Güçlüyüz

Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli, kişilik itibarıyla saygın üyelerden oluşan bu derneğin misyonu; kadın girişimcileri desteklemek, nitelik ve sayılarını arttırmak, ülke ekonomisine katılımlarını teşvik etmek ve bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Bize Ulaşın

Birlikte Üretiyoruz

Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli, kişilik itibarıyla saygın üyelerden oluşan bu derneğin misyonu; kadın girişimcileri desteklemek, nitelik ve sayılarını arttırmak, ülke ekonomisine katılımlarını teşvik etmek ve bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Bize Ulaşın

İş Kadınları Derneği

Farklı meslek grupları, esnaf ve iş kadınlarından oluşan üye yapımızla, iş dünyasındaki kadınların yan yana gelerek birbirlerine rol model ve ilham kaynağı olmalarına olanak sağlayan derneğimiz, kadınları iş yaşamında daha aktif hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Birlikte

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı,duruşumuzla iş kadınlarının iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak için çalışıyoruz.

Başarıyoruz

Girişimci kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunuyor, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek oluyoruz.

Dernek olarak

Yeni dönemde ekonomide değişen iklimi takip ederek, gündemin nabzını tutmaya çalışmaktayız. Hedeflerimizin başında iş kadınının ve genç girişimcinin rekabet edebilmesi, varlığını sürdürebilmesi ve teknolojiyi aktif kullanabilmesi gelmektedir.

Güncel Etkinlikler

Güncel Haberler